Zoek
Over het project Actueel Organisatie Resultaten Studiedag Contact

Welkom bij Kunst Inclusief

Het project Kunst Inclusief onderzocht tuusen 2008 - 2010 de mogelijkheden tot kunst- en cultuurparticipatie voor mensen met een beperking.

In de praktijk constateerden wij dat mensen met een beperking hun artistieke activiteiten meestal alleen beoefenen binnen de kaders van dagbesteding en zorgateliers. Dat zouden we graag willen veranderen. Daarom hebben wij ons ten doel gesteld om meer mogelijkheden te creëren voor mensen met een beperking. Zodat zij in staat zijn hun kunstzinnige talenten te ontwikkelen.

Kunst Inclusief wil kennis verzamelen, ontwikkelen en uitbreiden. We onderzoeken met kennis en expertise uit de lectoraten van de Hogescholen samen met kennis en expertise uit de praktijk welke veranderingen dat vraagt bij de professionals, de docenten van zorginstellingen en centra die zich bezighouden met zorg en kunstbeoefening.

Inclusieve Podiumkunsten 2011

Vooronderzoek 'participatie van mensen met een beperking in de podiumkunsten'

Met trots kijken we terug naar een geslaagd twee jarig project: Kunst Inclusief. Dat project richte zich met name op participatie binnen de beeldende kunst. Het Kenniscemtrum Sociale Innovatie, Special Arts en Kunstfactor onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een vervolg project. Zij constateren dat mensen met een beperking nog beperkt toegang hebben tot de podiumkunsten, zoals toneel en dans.

Madelief Oosterink (onderzoeker Kenniscentrum Sociale Innovatie) en studenten Culturele Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool Utrecht voeren momenteel een vooronderzoek uit onder professionals, als docenten en begeleiders, werkzaam in de podiumkunsten. Zij achterhalen de ervaren behoeften, knelpunten en oplossingsrichtingen als het gaat om participatie bevorderen van mensen met een beperking. Naar verwachting ronden zij dit onderzoek af in de zomer van 2011.

Verslag Special Event 14 oktober 2010

Op 14 oktober organiseerde Kunst Inclusief een Special Event, ter afsluiting van een succesvol project van twee jaar. Het event vond plaats bij de faculteit Maatschappij & Recht van Hogeschool Utrecht. We blikken terug op een zeer geslaagde dag!

Lees het volledige verslag

Praktijkvoorbeelden

Denise is een meisje met een licht verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum. Ze woont bij haar ouders. Zij wil net als haar buurmeisje graag leren schilderen op het centrum voor de kunsten in de buurt. Dat blijkt niet te kunnen. Zij wordt doorverwezen naar een schildercursus bij een zorginstelling.

Koop hier eindproducten Kunst Inclusief

Gepubliceerd: 17 november 2010

Boek Kansen in de Kunst

Dit boek beschrijft de opbrengsten van drie zogeheten ‘ontwikkelwerkplaatsen’ van het project Kunst Inclusief. Op deze plekken werd geëxperimenteerd met vormen van samenwerking tussen ateliers in de zorg en centra voor de kunsten, bedoeld om de kunstbeoefening door mensen met een beperking te bevorderen.
Gepubliceerd: 17 november 2010

Dialoogkaarten De Jacht en het Wachten

Deze dialoogkaarten zijn bestemd voor zowel de mensen met een beperking als hun kunstbegeleiders. De vragen in het spel kunnen de deelnemers helpen antwoorden te zoeken en nieuwe vragen te stellen.
Gepubliceerd: 17 november 2010

DVD Leren van beelden

Deze DVD toont beelden van onder meer werkbesprekingen, waarbij mensen met een beperking en kunstbegeleiders de gemaakte kunstwerken reflecteren. De DVD heeft een dialogische aanpak, waarbij er wordt gestreefd naar een samenleving waarin kunstbeoefening voor mensen met speciale wensen een vaste plaats heeft.
Gepubliceerd: 17 november 2010

Verhalenbundel Verdwalen in verhalen van mensen met speciale wensen

In de ontwikkelwerkplaats Den Haag, één van de proeftuinen van Kunst Inclusief, is onderzocht hoe mensen met een beperking zich willen bezighouden met kunstbeoefening. In deze verhalenbundel verwoorden zij hun ervaringen, visie en wensen.

Te weinig kunsteducatie voor mensen met beperking

Hoewel geen enkele kunstdiscipline onbekend terrein is voor mensen met een beperking, bieden veel centra voor de Kunsten nog te weinig mogelijkheden voor deze doelgroep, zo stellen projectleider Kunst Inclusief Toinette Loeffen en Adviseur Kunsteducatie Dirk Monsma in hun artikel 'Tijd om de drempel te beslechten'.